ได้รับรางวัล Miss Popular vote

นางสาวณัชชา อินทรนิกูล นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด Miss popular vote ในการประกวด ยันฮีพรีเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ซึ่งได้รับกำลังใจและคะแนนร่วมโหวตจากเครือข่ายเพื่อนๆ พี่น้องชาวชมพูฟ้า สมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้จนได้รับรางวัล จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้น้องฟ้าได้รับรางวัลนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันมหาศาลที่จะทำสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะเรา ชาว สายธรรมจันทร์รวมใจเป็นหนึ่ง.

ได้อันดับ 5 ในการวิ่ง 10 กิโลเมตร

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นางสาวจุฑามาศ วิริยะธนสาร นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าร่วมเดิน-วิ่ง ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 ณ บริเวณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม ได้อันดับ 5 ในการวิ่ง 10 กิโลเมตร


004-004ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ.pdf

ประกวดราคาจ้างจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

004-005ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาสร้าง-ห้องน้ำ.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอข้อมูล)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอข้อมูล)