การขอใช้ห้องประชุม

ติดต่อจองห้องประชุมได้ที่ อ.กฤษณะ แก่นไร่
ระบบตรวจสอบการจองห้องประชุม สามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่รองรับบนโทรศัพท์มือถือ