ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสายธรรมจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480365
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  480365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สายธรรมจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saithammachan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่านัด
ตำบล :
  ท่านัด
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70130
โทรศัพท์ :
  0-3224-1004
โทรสาร :
  032241480
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04062452
อีเมล์ :
  info@saischool.ac.th
เว็บไซต์ :
www.saischool.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
 ราชบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่านัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  27.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  12.7 กม.