ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 15-07-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือจำนวน 24 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน

Read more

พี่พาน้องสู่ดาว ปี 4 07-07-61

โครงการ พี่พาน้องสู่ดาว ปี4 จัดโดยงานแนะแนวโดยมีรุ่นพี่ที่จบการศึกษา มาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อกับน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ดูรูปได้ที่===>https://photos.app.goo.gl/fscZnSqT3GgtgnFq5

Read more

04-08-2560 พิธีรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 458 ทุน มูลค่า 1330,000 บาท (รอข้อมูลโดยละเอียด)อีกครั้ง

Read more

โครงการพี่พาน้องสู่ดาว ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดโครงการ “พี่พาน้องสู่ดาว” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาแนะแนวทางการเลือกคณะและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้น้องๆ

Read more