มอบเกียรติบัตรแข่งขัน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยรองผู้อำนวยการกฤษฎา ทองแย้ม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์

Read more

ค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต์ จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Potential Development for Mathematical Excellence)

Read more