22-07-2560 นักเรียน ชั้น ม.6/3 ทำกิจกรรมอาสาจิตสาธารณะ จัดชุดโต๊ะม้าหินอ่อนบริเวณหน้าห้องพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นักเรียนส่วนหนึ่งของห้อง ม.6/3 ได้ทำกิจกรรม อาสา จิตสาธารณะ ในการจัดเรียงโต้ะมาหินอ่อน บริเวณ ด้านหน้าห้องพยาบาลและร้านค้าสวัสดิการ เนื่องจากการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวได้เสร็จแล้ว แต่โต๊ะเก้าอี้ม้าหินยังถูกวางไว้แบบไม่สามารถที่จะให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ พวกเราจึงร่วมมือร่วมใจในการเคลื่อนย้ายชุดโต๊ะมาหินอ่อนที่มีน้ำหนักมาก แต่ก็สำเร็จได้จากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดเรียงให้พอที่จะให้น้องๆ

Read more