มอบเกียรติบัตรงาน Royal Melody Concert

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พีธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Royal Melody in Our Memory Concert เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางภาษาอังกฤษและศิลปะผ่านบทเพลงอันไพเราะ และส่งเสริมให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์        

Read more

Royal Melody in Our Memory Concert

 วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ เชิญชมคอนเสิร์ต “Royal Melody  in Our Memory Concert ” เพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.๙ ณ หอประชุมโรงอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางภาษาอังกฤษและศิลปะผ่านบทเพลงอันไพเราะ

Read more

วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป” ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และชมคอนเสิร์ต “Royal Melody  in Our Memory Concert ” เพื่อรำลึกถึงในหลวง

Read more

03-08-2560 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (3-4 ส.ค.60)

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 152 คน พร้อมด้วยครูอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการ์จริง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันแรก วันที่

Read more