ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 15-07-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือจำนวน 24 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน

Read more

พี่พาน้องสู่ดาว ปี 4 07-07-61

โครงการ พี่พาน้องสู่ดาว ปี4 จัดโดยงานแนะแนวโดยมีรุ่นพี่ที่จบการศึกษา มาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อกับน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ดูรูปได้ที่===>https://photos.app.goo.gl/fscZnSqT3GgtgnFq5

Read more

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2561

นายวรากุล หงษ์เทียบเป็นประธาน กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี พ.ศ. 2561 รูปกิจกรรม =>>>  https://photos.app.goo.gl/QQK1hgSdB57SZBd6A

Read more

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแสดงความสามารถทางด้านการเต้นและการแสดงละครสั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ณ โดมหน้าเสาธง   Picture by วัชริศ แสงเพชร

Read more

รับเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ รองผู้อำนวยการกฤษฎา  ทองแย้ม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์   Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขัน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยรองผู้อำนวยการกฤษฎา ทองแย้ม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์

Read more

มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด

พิธีมอบเกียรติบัตรงานห้องสมุดโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดย ท่านผู้อำนวยการ วรากุล  หงษ์เทียบ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง                    Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์

Read more

มอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

๒๒-๑๒-๒๕๖๐ รับมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกชมภาพทั้งหมด Picture by เจษฎา

Read more