สานสัมพันธ์ สายธรรมจันทร์ คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี

“สานสัมพันธ์ สายธรรมจันทร์ คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี”  เสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์           รับชมภาพกิจกรรม part.1 , part.2 ,วีดีโอ , part.3 ,part.4 ,part.5

Read more

งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑

         วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวกโดยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวก ทุกโรงเรียน ได้กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์

Read more