27-06-61 มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู 61

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.1/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.1/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.2/5

Read more

ปัจฉิมนิเทศ(นักเรียนชั้นม.๓และม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงอาหาร    พลเอกสันต์  จิตประสงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา Picture

Read more

สานสัมพันธ์ สายธรรมจันทร์ คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี

“สานสัมพันธ์ สายธรรมจันทร์ คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี”  เสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์           รับชมภาพกิจกรรม part.1 , part.2 ,วีดีโอ , part.3 ,part.4 ,part.5

Read more

งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑

         วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวกโดยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวก ทุกโรงเรียน ได้กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์

Read more