ทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๓.๐๙ น. รวมยอดกฐินทั้งหมดของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จำนวน ๔๗,๒๒๙ บาท และรวมยอดกฐินทั้งหมดจากหน่วยงานต่าง

Read more

02-08-2560 การอบรมการใช้งานระบบ My Office

วันนี้เวลา 15.00 น. โดยประมาณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นำโดย นายวรากุล  หงษ์เทียบ จัดการอบรมขยายผล การใช้งานระบบงานธุรการ มีชื่อระบบว่า  “My Office โรงเรียนสายธรรมจันทร์” โดยมี นายธีรกฤต  สร้างการนอก เป็นวิทยากรให้การอบรม ชี้แจงการใช้งานระบบต่างๆ เช่น

Read more

18-07-2560 เบื้องหลังการเตรียมงานจัดนิทรรศการ”งานดำเนินรำลึก”

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้รับการติดต่อจาก อำเภอดำเนินสะดวก ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานดำเนินรำลึก 113 ปี จึงได้มีการดำเนินการออกแบบและจัดนิทรรศการขึ้น ภาพที่นำเสนอนี้เป็นภาพในวันที่ดำเนินการติดตั้งก่อนวันงาน 1 วัน นำทีมโดยนายตระกาญ สำเภาอินทร์ คณะครูนักเรียนร่วมกันติดตั้ง จนสวยงามมีมุมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้บันทึกภาพ โดยการวาดภาพคลองดำเนินสะดวก โดยคุณครูชนานพ  กฤษณะเสรณี มาชมภาพบางส่วนบางตอนกันครับ

Read more

29-07-2560 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตำท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังเสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 และเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ข่าว :

Read more

24-07-2560 กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

งานอนามัยโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นำโดย อาจารย์คสุนันทา ปฤกษากร  จัด กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง  จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็ตสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนักเรียน ม.1 และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

Read more

ติดตั้งป้ายกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

แนะนำให้รู้จักกับ ห้องกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ  โดย นายอาคม สมพามา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 211 อาคาร 2

Read more

ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยนายวีระพร  เมฆวิลัย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงบอร์ดบุคลากรและแจ้งข่าวสาร บริเวณข้องห้องสำนักงานกิจการพิเศษ

Read more