ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 15-07-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือจำนวน 24 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน

Read more

23-08-2560 โครงการ Osotspa Road to University2017

ด้วยจังหวัดราชบุรีร่วมกับ โอสถสภา จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการ Osotspa Road to University2017 โดยจัดกิจกรรมติวเข้มกวดวิชาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมการติวเข้มในวิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์

Read more