กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2561

นายวรากุล หงษ์เทียบเป็นประธาน กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี พ.ศ. 2561 รูปกิจกรรม =>>>  https://photos.app.goo.gl/QQK1hgSdB57SZBd6A

Read more

27-06-61 มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู 61

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.1/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.1/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.2/5

Read more

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2560

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ “งานเลี้ยงเกษียนอายุราชการคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์” ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม  ๓.นางกุลนันท์  รวมทรัพย์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔.นางอุษา  เริ่มเสริมสุข กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ๕.นางสุวรรณา  โฆสิตาภา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Read more

11-08-2560 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธี มีการแสดงของนักเรียน ชื่อชุด รำถวายพระพร สดุดีพระแม่เจ้า กล้อง

Read more

27-07-2560 กิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้กำหนด จัดกิจกรรม Big cleaning day  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่าง โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักเรียน บุคลากรเป็นอย่างดีจนทำให้โรงเรียนของเรานั้นสะอาดตา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี โดยใช้สถานที่โดม ด้านหน้าเสาธงให้นักเรียนได้ทำพิธีได้อย่างพร้อมเพียงกันทุกห้องทุกระดับชั้น  

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประกวดรถแห่เทียน ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 8 ห้อง ซึ่งผลการประกวดจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อไปครับ ซึ่งในช่วงบ่าย ได้แยกย้ายกันไปตามวัด ทั้ง 8 วัดได้แก่ วัดบัวงาม วัดโคกบำรุงราษฎร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดขุนพิทักษ์เทพาวาส

Read more