12-08-2560 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 19.19 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม

Read more

11-08-2560 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธี มีการแสดงของนักเรียน ชื่อชุด รำถวายพระพร สดุดีพระแม่เจ้า กล้อง

Read more

25-07-2560 โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย2560

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปี พ.ศ.2560  รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560  ณ ค่ายวาสนาดีแคมป์  ตำบลเกาะพลับพลา  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 225 คน แบ่งเป็น นักเรียน

Read more

27-07-2560 กิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้กำหนด จัดกิจกรรม Big cleaning day  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่าง โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักเรียน บุคลากรเป็นอย่างดีจนทำให้โรงเรียนของเรานั้นสะอาดตา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน

เรียนคุณครูที่ปรึกษา เอกสารชุดนี้ได้แจกอยู่ในล๊อกเกอร์ของครูทุกท่าน ขอให้คุณครูส่งเพียงห้องละ 1 โครงการเท่านั้น  โดยให้นักเรียนในห้องร่วมกันคิด และปฏิบัติ Download แบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่นี่form ——————————————————————————————     เอกสาร :  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี โดยใช้สถานที่โดม ด้านหน้าเสาธงให้นักเรียนได้ทำพิธีได้อย่างพร้อมเพียงกันทุกห้องทุกระดับชั้น  

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประกวดรถแห่เทียน ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 8 ห้อง ซึ่งผลการประกวดจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อไปครับ ซึ่งในช่วงบ่าย ได้แยกย้ายกันไปตามวัด ทั้ง 8 วัดได้แก่ วัดบัวงาม วัดโคกบำรุงราษฎร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดขุนพิทักษ์เทพาวาส

Read more