ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 15-07-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือจำนวน 24 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน

Read more

วัยเรียน วันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดำเนินสะดวก จัดโครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรม คลังรูป===>https://photos.app.goo.gl/VYHwU5sQwMf4gELW6

Read more

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2561

นายวรากุล หงษ์เทียบเป็นประธาน กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี พ.ศ. 2561 รูปกิจกรรม =>>>  https://photos.app.goo.gl/QQK1hgSdB57SZBd6A

Read more

27-06-61 มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู 61

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.1/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.1/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.2/5

Read more

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ อ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา และอ่านประกาศสถานศึกษา ให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทราบ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก      

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  การชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ณ โดมหน้าเสาธง และทำการเลือกตั้ง ณ อาคาร ๕ ชั้นล่าง  

Read more

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2560

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ “งานเลี้ยงเกษียนอายุราชการคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์” ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม  ๓.นางกุลนันท์  รวมทรัพย์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔.นางอุษา  เริ่มเสริมสุข กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ๕.นางสุวรรณา  โฆสิตาภา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Read more

กตัญญุตา กตเวทิตาอาลัย

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ “กตัญญุตา กตเวทิตาอาลัย” แสดงกตเวทิตาจิตของนักเรียนแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ๓.นางกุลนันท์

Read more