การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  การชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ณ โดมหน้าเสาธง และทำการเลือกตั้ง ณ อาคาร ๕ ชั้นล่าง  

Read more

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2560

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ “งานเลี้ยงเกษียนอายุราชการคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์” ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม  ๓.นางกุลนันท์  รวมทรัพย์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔.นางอุษา  เริ่มเสริมสุข กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ๕.นางสุวรรณา  โฆสิตาภา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Read more

กตัญญุตา กตเวทิตาอาลัย

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ “กตัญญุตา กตเวทิตาอาลัย” แสดงกตเวทิตาจิตของนักเรียนแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ๓.นางกุลนันท์

Read more

การอบรมให้ความรู้ นักเรียนกลุ่มเสียงและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีการจัดการอบรมให้ความรู้ นักเรียนกลุ่มเสียงและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเลิกบุหรี่การทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดการสูบบุหรี่ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรี และนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 75 คน ทีมวิทยากรได้จัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำให้ได้รับความรู้และโทษ พิษภัยของยาสูบว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งการจะเลิกจากยาสูบได้นั้นก็มีหลายวิธีซึ่งทางทีมวิทยากรได้สอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้าและการทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ในการเลิกสูบบุหรี่ นักเรียนแกนนำได้รับความรู้การนวเกดจุดสะท้อนเท้าและการทำลูกอมแล้ว นักเรียนก็ได้ฝึกการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปฏิบัติในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นอย่างดี และนักเรียนได้ลองฝึกการทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ชาจากหญ้าดอกขาว หลังจากการลองทำแล้วนักเรียนก็ได้ลองชิมชา

Read more

28-08-2560 โครงการ ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นักเรียนหญิงระดับชั้น ม.1 -2 จำนวน  338 คน เข้าร่วมโครงการ ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สรีระของร่างกาย

Read more

24-08-2560 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

วันนี้เวลา 13.00 น. นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จากต่างโรงเรียน โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน ดังนี้  นางสาวสุพิชา  ตันติธีระศักดิ์ นายไพศาล  ตัณติสาโร นายเอกภูมิ  ชูนิตย์ นางกัณฐมณี  แกรอด

Read more

12-08-2560 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 19.19 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม

Read more