01-08-2560 กำหนดการเปิดซองสอบราคา สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

วันนี้เวลา 9.00 น.โดยประมาณ กำหนดให้ผู้ที่ยืนซอง สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามประกาศของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมี นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ เปิดซองสอบราคา มีบริษัทเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 บริษัท ได้นำสินค้าตัวอย่างตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นำมาแสดงในวันเปิดซองสอบราคา จำนวน

Read more

กิจกรรม งานธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู- อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา  นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นการจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

Read more