พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายวรากุล หงษ์เทียบผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี นำคณะภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนสายธรรมจันทร์ Link

Read more