ทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๓.๐๙ น. รวมยอดกฐินทั้งหมดของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จำนวน ๔๗,๒๒๙ บาท และรวมยอดกฐินทั้งหมดจากหน่วยงานต่าง

Read more

เข้าแสดงความยินดี กับ พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ในชั้นยศ พลเอก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารบก

วันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น.  พล.ท.สันต์ จิตรประสงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ นำคณะกรรมการสมาคม  และผู้บริหารโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เข้าแสดงความยินดี กับ พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์  ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ในชั้นยศ พลเอก   ณ

Read more

24-08-2560 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

วันนี้เวลา 13.00 น. นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จากต่างโรงเรียน โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน ดังนี้  นางสาวสุพิชา  ตันติธีระศักดิ์ นายไพศาล  ตัณติสาโร นายเอกภูมิ  ชูนิตย์ นางกัณฐมณี  แกรอด

Read more

23-08-2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์นำส่งดอกไม้จันทน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น บันนี้ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยนาย วรากุลหงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกฤษฎา  ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ครูวรรณี  กิตติอุดมเดช และ ครูศิริพร  ขจรผล เป็นตัวแทนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ในการส่งมอบ   โดยนายสมชาย รองเหลือ

Read more

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์  กำหนดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560   มีวาระการประชุมดังนี้ แสดงความยินดีกับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม จำนวน

Read more

12-08-2560 นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560  นายวรากุล   หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วย นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

Read more

29-07-2560 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตำท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังเสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 และเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ข่าว :

Read more

29-07-2560 ท่านผู้อำนวยการถ่ายภาพร่วมกับศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 9.30 น. นายวรากุลหงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยท่านรองกฤษฎา  ทองแย้ม ได้ร่วม่บันทึกภาพในโอกาสที่ศิษย์เก่าทั้งสองคนได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนและได้กล่าวแนะแนวทาง การศึกษาต่อ ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาต้อนต้น ในค่ายวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมดาวเรือง ขณะนี้ นรจ.วัณช่ัย

Read more

27-07-2560 กิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10

ที่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 น. นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานจัดพิธีทำบุญ ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หน้าเสาธง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

19-07-2560 ร่วมพิธีเปิดงานดำเนินรำลึก

  นายวรากุล  หงษ์เทียบเข้าร่วมพิธีเปิดงานดำเนินรำลึก113ปี เสด็จประพาสต้น ร. 5 ผู้ว่าฯราชบุรีพร้อมชาวดำเนินสะดวกจัดพิธีบวงสรวงเปิดงานดำเนินรำลึก 113 ปี เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยมีขบวนแห่เครื่องบวงสรวงทางน้ำ มีประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคโบราณย้อนประวัติศาสตร์เมืองพระราชา เมื่อวันพุธที่19 ก.ค. 60 เวลา 0800-1200 น

Read more