โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดาวเรือง(ภาคทฤษฎี) และโดมหน้าเสาธง(ภาคปฏิบัติ) ภาพกิจกรรม

Read more

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับ “ตราตั้งพระอุปัชฌาย์” พระครูอมรวิสุทธาภรณ์(มงคล สิริธมฺโม) เจ้าคณะตำบลท่านัด เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม ณ อุโบสถวัดอมรญาติสมาคม วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. รับชมภาพทั้งหมด

Read more

เดิน-วิ่ง ดรุณา-นารี ครั้งที่ 13

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๓” ภาพกิจกรรม

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  การชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ณ โดมหน้าเสาธง และทำการเลือกตั้ง ณ อาคาร ๕ ชั้นล่าง  

Read more

สานสัมพันธ์ สายธรรมจันทร์ คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี

“สานสัมพันธ์ สายธรรมจันทร์ คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี”  เสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์           รับชมภาพกิจกรรม part.1 , part.2 ,วีดีโอ , part.3 ,part.4 ,part.5

Read more

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแสดงความสามารถทางด้านการเต้นและการแสดงละครสั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ณ โดมหน้าเสาธง   Picture by วัชริศ แสงเพชร

Read more

รับเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ รองผู้อำนวยการกฤษฎา  ทองแย้ม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์   Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์

Read more

งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑

         วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวกโดยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวก ทุกโรงเรียน ได้กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขัน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยรองผู้อำนวยการกฤษฎา ทองแย้ม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์

Read more

มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม

วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรมปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรองผู้อำนวยการ ชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง ณ โดมหน้าเสาธง                        

Read more