มอบเกียรติบัตรประกวดมารยาท 02-08-61

รองผู้อำนวยการ นายกฤษฎา ทองแย้ม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันประกวดมารยาทของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วันที่ 02 สิงหาคม 2561

Link==>> https://photos.app.goo.gl/dzCLyAYRB8DBGeKL9