มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย 01-08-61

ผู้อำนวยการ นายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยเมื่อวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2561

https://photos.app.goo.gl/txSzYuXt7Xjp6wYg9