พิธีลงนามถวายพระพร ร.10 และหล่อเทียนพรรษา 25-07-61

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนายการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

Link =1

https://photos.google.com/share/AF1QipMjHgEUH9FlBr_8qMU-Rt_2f5bSzep3BtX2IzE5OUxPhWeabTpzljNtYKEZlvTyYA/photo/AF1QipOeO9YtoyXsGUrCzaLvmhHIIbc1LDGjrV7oeMtL?key=bHV2dko2NERnSGRXVU5WREVQa1BwNHBkM3dkZUdn

Link=2     https://photos.google.com/share/AF1QipPZI_eoyj45P7f18ndVDp0zQFK0dXiOkN1Y4HrQgqstmZACgEJ5kg2lJlvXSTr8aQ?key=UzlmWG9HY2V2VzJQSkxmdXNRTXhLWlEzcUlzS2p3

Link=3 https://photos.google.com/share/AF1QipP65z2jRCH8NNa_3KMxzlbtg648Tol80DoYUzGiv6R9Ot5lAfgmhYyZrtXH1pGVig?key=aDZRcWVuR3AtNkthUkRFSWFYcXJyMVVvNS15dzlB