ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 15-07-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือจำนวน 24 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน

Link รูป ===>>> วันที่ 1 https://photos.app.goo.gl/QHhtnPKfRRytRwtY7

วันที่ 2 https://photos.app.goo.gl/weh5p3oxA3vqh1kz8

วันที่ 3 https://photos.app.goo.gl/wFCGWk7tS4CujxMP9