วัยเรียน วันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดำเนินสะดวก

จัดโครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรม

คลังรูป===>https://photos.app.goo.gl/VYHwU5sQwMf4gELW6