พี่พาน้องสู่ดาว ปี 4 07-07-61

โครงการ พี่พาน้องสู่ดาว ปี4 จัดโดยงานแนะแนวโดยมีรุ่นพี่ที่จบการศึกษา

มาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อกับน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ดูรูปได้ที่===>https://photos.app.goo.gl/fscZnSqT3GgtgnFq5