กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2561

นายวรากุล หงษ์เทียบเป็นประธาน

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี พ.ศ. 2561

รูปกิจกรรม =>>>  https://photos.app.goo.gl/QQK1hgSdB57SZBd6A