กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสพม.8 มาประเมินภายในสถานศึกษาวันที่ 8 มิ.ย.61

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพม.8 มาประเมินภายในสถานศึกษาวันที่ 8 มิ.ย.61 ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ