09-03-61 ประชุมครูที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ การประชุมครู ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ