07-03-61 ประเมิน OBECQA โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑