พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับ “ตราตั้งพระอุปัชฌาย์” พระครูอมรวิสุทธาภรณ์(มงคล สิริธมฺโม) เจ้าคณะตำบลท่านัด เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม ณ อุโบสถวัดอมรญาติสมาคม วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

รับชมภาพทั้งหมด