โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดาวเรือง(ภาคทฤษฎี) และโดมหน้าเสาธง(ภาคปฏิบัติ)

ภาพกิจกรรม