เดิน-วิ่ง ดรุณา-นารี ครั้งที่ 13

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๓”

ภาพกิจกรรม