สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแสดงความสามารถทางด้านการเต้นและการแสดงละครสั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ณ โดมหน้าเสาธง

 


Picture by วัชริศ แสงเพชร