มอบเกียรติบัตรแข่งขัน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยรองผู้อำนวยการกฤษฎา ทองแย้ม

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง

Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์