มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม

วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรมปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรองผู้อำนวยการ ชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง ณ โดมหน้าเสาธง

      

      

      

     

      

      

    

      

Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์