มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม

วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรมปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรองผู้อำนวยการ ชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง ณ โดมหน้าเสาธง