พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯภาษาไทย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                             

   

   

   

ชมภาพเพิ่มเติม