งานกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขบวนพาเหรด@ปั้มน้ำมันเอสโซ่ เริ่มเคลื่อนขบวนพาเหรดไปถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลดำเนิน ณ ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ

                 

                   

                  

              

ขบวนพาเหรดเตรียมเข้าสู่สนามแข่งขันและทำพิธีเปิดการแข่งขัน

             

             

   

 

พลเอกสันต์  จิตประสงค์

นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

ตัวแทนนักเรียนวิ่งถือคบเพลิง

 

ครูวรรณีย์  กิตติอุดมเดช

ครูนักกีฬาอาวุโส กล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกีฬา

คลิกชมภาพกิจกรรม , #D80 , กล้องขิง , กล้องภูมิ ,กล้องคิม ,กล้องภูมิ , เบื้องหลังงานกีฬาสี , ซ้อมขบวนกีฬาสี , กล้องหมู , กล้องนัท , กล้องไกด์ , D80