งานกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560

ขบวนพาเหรด@ปั้มน้ำมันเอสโซ่ เริ่มเคลื่อนขบวนพาเหรดไปถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลดำเนิน ณ ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ

                 

                   

                  

              

ขบวนพาเหรดเตรียมเข้าสู่สนามแข่งขันและทำพิธีเปิดการแข่งขัน

             

             

   

 

พลเอกสันต์  จิตประสงค์

นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

ตัวแทนนักเรียนวิ่งถือคบเพลิง

 

ครูวรรณีย์  กิตติอุดมเดช

ครูนักกีฬาอาวุโส กล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกีฬา

#กล้องไกด์

คลิกชมภาพกิจกรรม