วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป” ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และชมคอนเสิร์ต “Royal Melody  in Our Memory Concert ” เพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.๙ ณ หอประชุมโรงอาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๑๕ น.


    

          “Royal Melody  in Our Memory Concert ” รำลึกถึงในหลวง ร.๙ ณ หอประชุมโรงอาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๑๕ น.          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางภาษาอังกฤษและศิลปะผ่านบทเพลงอันไพเราะ และส่งเสริมให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ผู้อำนวยการ วรากุล  หงษ์เทียบ 

ประธานเปิดงาน “Royal Melody  in Our Memory Concert ”  

        

การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

     


     ชมภาพอื่นๆ