พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโชติทายการาม

วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

  

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโชติทายการาม