การแข่งขันฟุตซอล

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 พิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร “การแข่งขันฟุตซอล” รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ เทศบาลดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 8 กันยายน 2560

         ผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ เทศบาลดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560

“รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2”

       

         ผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.รณกร  แก้วรัมย์ ม.2/5  2.ด.ช.เกียรติศักดิ์  เจริญทรัพย์ ม.2/6  3.ด.ช.วรพจน์  ปานผลานนท์ ม.1/6  4.ด.ช.ทัศน์พล  กลึงชัง ม.1/8  5.ด.ช.กสิณ  อินรอด ม.1/9  6.ด.ช.ชนกันต์  อ้นพิทักษ์ ม.1/4  7.ด.ช.กิตติชัย  สุขเอี่ยม ม.1/2  8.ด.ช.ศุภกร  เจริญรักษ์ ม.1/5  9.ด.ช.วรากร  คุ้มภัย ม.1/7  10.ด.ช.วีรวัช  เคนลา ม.2/1  11.ด.ช.ภูวเดช  ครองทรัพย์สิน ม.1/7  12.ด.ช.พงศธร  ศรีอาจ ม.2/5                                                            ผู้ฝึกสอน นายอัมพร  พูลทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                            ผู้จัดการทีม ผุ้อำนายการวรากุล  หงษ์เทียบ

ผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 8 กันยายน 2560

“รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2”

         ผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.อรรถพล  ยันตะพร ม.3/6  2.ด.ช.ชนากานต์  วิงวร ม.2/6  3.ด.ช.ณัฐฌาร์  จิ๋วประชา ม.2/5  4.ด.ช.กองพล  แก้วใส่หุ่น ม.3/5  5.ด.ช.ธนเดช  แก้วเจริญ ม.2/8  6.ด.ช.รณกร  แก้วรัมย์ ม.2/5  7.นายกฤษณะ  กันกลับ ม.4/5  8.ด.ช.สมยศ  เจริญสกุล ม.3/6  9.ด.ช.สมฤทธิ์  สิทธิแสง ม.3/4  10.ด.ช.ธนาคาร  เพิ่มเติม ม.3/6  11.ด.ช.กสิณ  อินรอด ม.1/9  12.ด.ช.พงศธร  เอี่ยวสุวรรณ ม.3/5                                                          ผู้ฝึกสอน นายอัมพร  พูลทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                            ผู้จัดการทีม ผุ้อำนายการวรากุล  หงษ์เทียบ

          ภาพกิจกรรมการมอบรางวัล