เข้าแสดงความยินดี กับ พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ในชั้นยศ พลเอก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารบก

วันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น.  พล.ท.สันต์ จิตรประสงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ นำคณะกรรมการสมาคม  และผู้บริหารโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เข้าแสดงความยินดี กับ พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์  ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ในชั้นยศ พลเอก   ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารบก

ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในฐานะตัวแทน สมาคมฯ และ รร.สายธรรมจันทร์  ประกอบด้วย พล.ท.สันต์ ฯ นายกสมาคมฯ   พ.อ.สุรพลฯ  พล.ต.นันทวัฒน์ฯ อุปนายก  น.อ.ไพฑูรย์ฯ เลขาฯ   สจ.ไชยวัฒน์  คุณปภวิษณุ์ฯ คุณชัยพรฯ ในส่วนของ ผู้บริหาร รร.  ประกอบด้วย  ผอ.วรากุลฯ  รองชัยยันต์  รองกฤษดาฯ  รองปิยเนตรฯ และคณะครูฯ  รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน

ในการนี้   ท่านณัฐพลฯ  ได้มอบหมายให้ ผอ.รร.ฯ  ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ระดับ ม.4  – 6   ที่ประสงค์จะสอบเข้า รร.เตรียมทหาร   จัดส่งเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายติวของ  อ.ป๋อง   เพื่อติวเข้าสอบ รร.เตรียมทหาร ประมาณ 5 ถึง 10 คน   นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คนใด สอบคัดเลือก ได้ห้อง 1 หรือห้อง 2 ของ อ. ป๋อง  ท่านณัฐพลฯ  จะเป็นผู้ให้ทุน ตลอดการอบรม และดูแลการสอบ…เป็นอีก 1 กิจกรรม ในโครงการ “เด็กดีสู่ดวงดวงดาว” ที่ท่านณัฐพลฯ ให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายของโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง

และในโอกาสอันเดียวกันนี้  ท่าน พล.ท.สันต์ฯ ได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของสมาคมฯ จากการที่ได้รับมอบหน้าที่ ต่อจากอดีตนายกฯ โดยรวมคือเรื่องการพัฒนาโรงเรียน ในการหาจัดหาที่ดินสร้างสนามกีฬา  การจัดทำทำเนียบศิษย์เก่า  การจัดทำหนังสือที่ระลึก  และการเตรียมการจัดงาน คืนสู่เหย้า  ที่กำหนดในราว 27 ม.ค.61  โดย ผอ.วรากุลฯ ได้ที่ทุกท่านทราบว่า เตียมงานไว้แล้ว ในต้น ต.ค.60 จะขับเคลื่อน ให้มีความพร้อม ภายใน ธ.ค.60

ทุกคน ขอเป็นตัวแทนศิษย์เก่า ในการมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนา ให้โรงเรียนสายธรรมจันทร์ มีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ในทุกด้าน ด้วยพลังศิษย์ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ซึ่งเป็นทรพัยากรของโรงเรียนเรา ด้วยตัวเราเอง    ….. ให้ชื่อโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในแหล่งสวนแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่ว