การอบรมให้ความรู้ นักเรียนกลุ่มเสียงและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีการจัดการอบรมให้ความรู้ นักเรียนกลุ่มเสียงและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเลิกบุหรี่การทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดการสูบบุหรี่ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรี และนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 75 คน ทีมวิทยากรได้จัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำให้ได้รับความรู้และโทษ พิษภัยของยาสูบว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งการจะเลิกจากยาสูบได้นั้นก็มีหลายวิธีซึ่งทางทีมวิทยากรได้สอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้าและการทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ในการเลิกสูบบุหรี่ นักเรียนแกนนำได้รับความรู้การนวเกดจุดสะท้อนเท้าและการทำลูกอมแล้ว นักเรียนก็ได้ฝึกการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปฏิบัติในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นอย่างดี และนักเรียนได้ลองฝึกการทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ชาจากหญ้าดอกขาว หลังจากการลองทำแล้วนักเรียนก็ได้ลองชิมชา และลูกอมจากหญ้าดอกขาว

ภาพ/ข่าว  ศุภกิจ