28-08-2560 โครงการ ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นักเรียนหญิงระดับชั้น ม.1 -2 จำนวน  338 คน เข้าร่วมโครงการ ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สรีระของร่างกาย การดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ของร่างกาย และสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ข่าว / ภาพ  : จิรภา ผาตินาวิน