05-08-2560 โครงการยุวกาชาดสายธรรมจันทร์บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่5 สค.60 ครูเพ็ญศรี จันหอม หัวหน้างานยุวกาชาด ได้จัดโครงการยุวกาชาดสายธรรมจันทร์บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรู้จักเสียสละ มีจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้นำสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 88 คน และครูผู้นำยุวกาชาด 4 คน ครูกนกวรรณ บุตรตาครูนัยนา บุญถนอม ครูนริศรัตน์ อินพันทัง ครูปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์ ไปบำเพ็ญประโยชน์ 2 สถานที่
ครึ่งวันเช้าทำกิจกรรม : ปลูกต้นแฝก พลิกฟื้นผืนดิน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ครึ่งวันบ่าย กิจกรรม : ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม เพิ่มความสุขให้น้องผู้พิการทางปัญญา ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โดยนำของใช้ที่จำเป็นและเงินไปมอบให้ และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องๆ ได้มีส่วนร่วมสนุกสนานรื่นเริง น้องๆมีความสุขกันทุกคน

ข่าว/ภาพ :  อ.เพ็ญศรี  จันทร์หอม