ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพ

ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพรุ่นไม่เกิด 13. ปี แม็ทที่ 1 เสาร์ที่ 5 สิงหาคม  ร.ร.สายธรรมจันทร์ ชนะเทศบาลดำเนินสะดวก 4 ต่อ 0  แม็ทที่ 2 เสาร์ที่ 12 สิงหาคม ทีมสายธรรมจันทร์ ชนะทีมบางกล้วย 7:5  สู้ๆนะเด็กๆครูจะพาพวกเธอท่องเที่ยวหาประสบการณ์บนเส้นทางฟุตซอล ครูอัมพร  พูลทรัพย์ได้กล่าวไว้

นักกีฬา13ปี
ด.ช.รณกร. แก้วรัมย์. 2/5
ด.ช.ศุภกร เจริญรักษ์ 1/5
ด.ช.เกียรติศักดิ์ เจริญทรัพย์. 2/6
ด.ช.วีรวัช เคนลา 2/1
ด.ช.วรพจน์ ปานพลานนท์ 1/6
ด.ช.ชนกันต์ อ้นพิทักษ์ 1/4
ด.ช.กสิณ อินรอด 1/9
ด.ช.ทัศพล กลึงชัง 1/8
ด.ช.กิตชัย สุขเอี่ยม 1/2
ด.ช.วรากร. คุ้มภัย 1/7
ด.ช.ภูวเดช ครองทรัพย์สิน 1/7
ด.ช.พงศธร ศรีอาจ 2/5

ภาพ/ข่าว :  อัมพร  พูลทรัพย์