12-08-2560 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 19.19 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี  ในการนี้ โรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมพิธี นำโดย นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายประเทือง  ใบเนียม หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พานักเรียนจำนวน 120 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย