11-08-2560 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธี มีการแสดงของนักเรียน ชื่อชุด รำถวายพระพร สดุดีพระแม่เจ้า

กล้อง 1: อ.ฤมล  สอนดี กล้อง 2 : นายเฉลิมพล ปู่จันทร์ กล้อง 3 : ไกรวิชญ์ บวรสิทธิไพบูลย์

 

     
กล้อง 4 :ด.ญ. รวิสรา ตระกูลดิษฐ์ กล้อง 5 :นาย วัชริศ แสงเพชร กล้อง 6