04-08-2560 พิธีรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 458 ทุน มูลค่า 1330,000 บาท (รอข้อมูลโดยละเอียด)อีกครั้ง