01-08-2560 กำหนดการเปิดซองสอบราคา สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

วันนี้เวลา 9.00 น.โดยประมาณ กำหนดให้ผู้ที่ยืนซอง สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามประกาศของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมี นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ เปิดซองสอบราคา มีบริษัทเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 บริษัท ได้นำสินค้าตัวอย่างตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นำมาแสดงในวันเปิดซองสอบราคา จำนวน 2 รายการ ส่วนผลของการเปิดซองบริษัทใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการอีกครั้ง

ข่าว : กฤษณะ  แก่นไร่
ภาพ : กฤษณะ  แก่นไร่