29-07-2560 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตำท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังเสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 และเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

ข่าว : กฤษณะ  แก่นไร่
ภาพ : กฤษณะ  แก่นไร่