18-07-2560 เบื้องหลังการเตรียมงานจัดนิทรรศการ”งานดำเนินรำลึก”

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้รับการติดต่อจาก อำเภอดำเนินสะดวก ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานดำเนินรำลึก 113 ปี จึงได้มีการดำเนินการออกแบบและจัดนิทรรศการขึ้น ภาพที่นำเสนอนี้เป็นภาพในวันที่ดำเนินการติดตั้งก่อนวันงาน 1 วัน นำทีมโดยนายตระกาญ สำเภาอินทร์ คณะครูนักเรียนร่วมกันติดตั้ง จนสวยงามมีมุมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้บันทึกภาพ โดยการวาดภาพคลองดำเนินสะดวก โดยคุณครูชนานพ  กฤษณะเสรณี มาชมภาพบางส่วนบางตอนกันครับ