27-07-2560 กิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้กำหนด จัดกิจกรรม Big cleaning day  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่าง โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักเรียน บุคลากรเป็นอย่างดีจนทำให้โรงเรียนของเรานั้นสะอาดตา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

ข่าว : กฤษณะ  แก่นไร่
ภาพ : ทีมนักเรียนโสตทัศนูปกรณ์ และนักเรียน ส.ธ.จ.